غرب خواهان ضربه زدن به هویت اسلامی ماست بشار اسد:

غرب خواهان ضربه زدن به هویت اسلامی ماست

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد جنگی که منطقه در معرض آن قرار گرفته است، در وهله نخست یک جنگ فکری است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اظهار داشت که صحنه عربی و اسلامی یکی است و تروریسم...