جواب مادر مسلمان آمریکائی به دونالد ترامپ

جواب مادر مسلمان آمریکائی به دونالد ترامپ

غزاله خان مادر " همایون " نظامی آمریکائی مسلمان که در عراق کشته شده بود ، جواب دونالد ترامپ را داد. به گزارش پرس شیعه؛ غزاله خان روز دوشنبه گفت: دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ چیزی از...