غزل معروف شهریار در وصف علی (ع) + دستخط

غزل معروف شهریار در وصف علی (ع) + دستخط

هرچند در سال‌های اخیر شائبه‌ هایی درباره غزل معروف شهریار ایراد شده، اما این شائبه‌ها از ارزش کار او اندکی کم نمی‌کند. به گزارش پرس شیعه؛  شعر آیینی یکی از جریان‌های قوی شعری در میان شاعران فارسی‌زبان در کشورهای...