برخی می خواهند جنایات آمریکا فراموش شود؛ با کمبود قاضی مواجهیم محسنی اژه ای در نماز جمعه تهران؛

برخی می خواهند جنایات آمریکا فراموش شود؛ با کمبود قاضی مواجهیم

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی تلاش می کنند چهره زشت و افراطی آمریکا را با مشاطه گری زیبا سازند، گفت: آنهایی که می خواهند جنایات آمریکا به فراموشی سپرده شود به انقلاب خیانت میکنند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...