مخالفان از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند در واکنش به گزارش سازمان ملل در افغانستان؛

مخالفان از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: مخالفان مسلح از غیر نظامیان افغانستانی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش دفتر سیاسی...