نظریه وحی در کانون فلسفه ورزی سیاسی فارابی قرار دارد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

نظریه وحی در کانون فلسفه ورزی سیاسی فارابی قرار دارد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: نظریه وحی در کانون فلسفه ورزی سیاسی فارابی قرار دارد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا یزدانی مقدم، ارایه دهنده نظریه طی سخنانی در کرسی نقد نظریه های...