مخالفت با فعالیت سیاسی علما مخالفت با اصلاح جامعه است یکی از روحانیان بحرین:

مخالفت با فعالیت سیاسی علما مخالفت با اصلاح جامعه است

عالم بحرینی تاکید کرد که کنار گذاشتن علمای دین از فعالیت های سیاسی نقض آشکار حقوق بشر در بحرین به شمار می رود و نمایندگان مجلس باید از اجرایی شدن این قانون جلوگیری کنند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام فاضل الزاکی، عضو...