زنان فرمانده خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند مدیر مدرسه علمیه زینبیه فارسان:

زنان فرمانده خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

مدیر مدرسه علمیه زینبیه (س) فارسان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد مقاومتی، گفت: زنان فرمانده خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند؛ چراکه تدبیر امور داخلی خانواده بر عهده زنان است. به گزارش...