مراسم بزرگداشت فاطمه زیبا کلام برگزار می‌شود دوشنبه ۳۰ فروردین ماه؛

مراسم بزرگداشت فاطمه زیبا کلام برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت مرحومه فاطمه زیبا کلام، استاد، دانشگاه تهران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم بزرگداشت فاطمه زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه و...