ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع و در چه تاریخی تمام می شود؟ پاسخ به سوالات دینی؛

ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع و در چه تاریخی تمام می شود؟

با توجه به رحلت پیامبر(ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت ۷۵ روز، سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل را فاطمیه اوّل و بنا به روایت ۹۵ روز، سوم تا پنجم جمادی الثانی را فاطمیه دوم می خوانند. به گزارش پرس شیعه، درباره تاریخ شهادت...