کشته شدن فتحی زیدان در انفجار تروریستی صیدا لبنان المنار خبر داد؛

کشته شدن فتحی زیدان در انفجار تروریستی صیدا لبنان

یک شبکه عرب زبان از کشته شدن فتحی زیدان مسئول جنبش فتح فلسطین در اردوگاه پناهندگان فلسطینی (عین الحلوه) بر اثر انفجار در ورودی شمالی این اردوگاه خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، «فتحی زیدان» مسئول جنبش فتح...