وظایف شیعه در غیبت امام مهدی (عج) و فتنه های آخرالزمان جمعه های انتظار؛

وظایف شیعه در غیبت امام مهدی (عج) و فتنه های آخرالزمان

ثابت ماندن در دین، انتظار فرج، تولی و تبری، صبر بر ابتلائات، تسلیم امر خدا بودن، پرهیز از شهرت طلبی، پیروی از فقها و علما،کسب معرفت امام، از جمله توصیه های روایات به شیعیان در دوره غیبت است.  در عصر غیبت مهم‌ترین تکلیف...