نوشته هایی با برچسب "فتنه 88"

شهید ابراهیم هادی راهنمای دوستانش در فتنه ۸۸

شهید ابراهیم هادی راهنمای دوستانش در فتنه ۸۸

دو نفرپائین تپه مشغول دست و پا زدن در یک باتلاق هستند! آنها میخواســتند به جائی بروند، اما هرچه دســت و پا میزدند بیشتر در باتلاق فرو میرفتنــد! ابراهیم رو به آنها کرد و فریاد زد و این آیه را خواند: اَین تَذهبون (به کجا...

نقش ملی مذهبی‌ ها در فتنه ۱۸تیر/ناطق: پشت پرده ماجرا نهضت آزادی بود

نقش ملی مذهبی‌ ها در فتنه ۱۸تیر/ناطق: پشت پرده ماجرا نهضت آزادی بود

علی‌ اکبر ناطق نوری در خاطراتش می‌گوید: در جلسه‌ای گفتم نهضت آزادی پشت پرده این جریان (فتنه ۱۸ تیر) است و اگر ما بخواهیم این آشوب را بخوابانیم باید سران اینها را دستگیر کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی...