نوشته هایی با برچسب "فتنه"

لقمه های حرام، مقدمه تکرار عاشورا

لقمه های حرام، مقدمه تکرار عاشورا

کوفی بودن یعنی اظهار محبت به امام، ولی در فتنه «زر و زور و تزویر» رد شدن ... کوفی بودن یعنی مرعوب و مجذوب قدرت دشمن شدن و منفعتی کوتاه مدت را فدای مصلحتی بسیار بزرگتر کردن، کوفی بودن یعنی راه را گم کردن و تشنه لب به امام...

فتنه ابن تیمیه و شکاف در دولت مغرب

فتنه ابن تیمیه و شکاف در دولت مغرب

اندیشه های تکفیری ابن تیمیه افراطی، سبب ساز اختلاف و شکافی آشکار میان دولت و گروه های قدرت در مراکش شده است. به گزارش پرس شیعه؛ نبیل بن عبدالله وزیر مسکن مراکش در الدارالبیضا گفت: اگر عبدالاله بن کران، نخست وزیر مراکش ،...