علمای مصر، فتوای علمای سعودی را رد کردند

علمای مصر، فتوای علمای سعودی را رد کردند

دارالافتای مصر انتخاب اسامی عبدالنبی، عبدالملک و عبدالرسول را مجاز دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، دارالافتای مصر اجازه داد مردم این کشور اسامی عبدالنبی، عبدالملک و عبدالرسول را برای فرزندان خود انتخاب...