عربستان سعودی اعتراض به فتوای وهابی ها را جرم اعلام کرد

عربستان سعودی اعتراض به فتوای وهابی ها را جرم اعلام کرد

دولت عربستان در راستای پشتیبانی از وهابی ها و آل سعود اعتراض به فتوای وهابی ها را جرم اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سلطه رژیم حاکم بر عربستان بر آزادی بیان به طور روز افزون ابعاد وخیم تری به خود می گیرد. محدودیت های...