کردهای سوریه‌: آمریکا موافق فدرالیسم است

کردهای سوریه‌: آمریکا موافق فدرالیسم است

یکی از سیاسیون بلندپایه‌ کردهای سوریه‌ در سفری به‌ آمریکا با مقامات کاخ سفید و اعضای کنگره‌ ایالات متحده‌ آمریکا دیدار کرده است. به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از پایگاه‌ خبری روز، خانم الهام الاحمد، یکی از سیاسیون...