سیاست‌ های اردوغان و مسأله کردی؛ بن‌ بستی خطرناک

سیاست‌ های اردوغان و مسأله کردی؛ بن‌ بستی خطرناک

سال ۲۰۱۳، «فرآیند راه‌حل» در ترکیه برای حل مسأله کردهای این کشور آغاز شد اما بحران‌های اخیر سیاست داخلی و خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه این فرآیند را با مانعی مواجه ساخته که هر روز بر حجم آن افزوده می‌شود. به گزارش پرس...