فراکسیون عراقی: سفیر عربستان را اخراج کنید و گرنه..

فراکسیون عراقی: سفیر عربستان را اخراج کنید و گرنه..

فراکسیون دعوت اسلامی در پارلمان عراق، بار دیگر تغییر ثامر السهبان سفیر عربستان سعودی در بغداد را خواستار شد. به گزارش پرس شیعه؛"خلف عبدالصمد" رئیس فراکسیون پارلمانی دعوت اسلامی، در کنفرانسی مطبوعاتی در وزارت...