ادامه سیاست خارجی پاکستان در منطقه، دولت اسلام‌ آباد را منزوی خواهد کرد یادداشت؛

ادامه سیاست خارجی پاکستان در منطقه، دولت اسلام‌ آباد را منزوی خواهد کرد

دولت اسلام‌ آباد در صورت ادامه سیاست خارجی پاکستان در قبال همسایگانش منزوی خواهد شد این در حالی است که کشورهای جهان همواره برای بهبود روابط با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تلاش می‌کنند. فرحان مهدوی خبرنگار...