شب شعر ماسه و ماه در نمایشگاه کتاب بندرعباس برگزار شد

شب شعر ماسه و ماه در نمایشگاه کتاب بندرعباس برگزار شد

شب شعر"ماسه و ماه" با حضور تعدادی از شاعران مطرح استان هرمزگان در بخش جنبی نمایشگاه کتاب بندرعباس برگزار شد. به گزارش پرس شیعه، در یکی از برنامه های یادشده شب شعر"ماسه و ماه" با حضور تعدادی از شاعران مطرح استان در بخش...