مأموریتم تمام نشده بود آنرا را تمام کردند فرماندار سرخه:

مأموریتم تمام نشده بود آنرا را تمام کردند

فرماندار سرخه ضمن خداحافظی با مردم این شهرستان به برخی موارد مطرح‌ شده مبنی بر اتمام مأموریت وی در این شهرستان گفت: مأموریت من تمام نشده است؛ بلکه مأموریتم را تمام کرده‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ رضا کرمی بعدازظهر امروز...