فرمانده گارد صدام، وزیر جنگ داعش شد

فرمانده گارد صدام، وزیر جنگ داعش شد

یکی از افسران سابق رژیم صدام به عنوان جانشین وزیر جنگ داعش تعیین شد. به گزارش پرس شیعه؛ منابع آگاه عراقی تأکید کردند "یاسین سلامه المعاضیدی" به عنوان جانشین "عمر الشیشانی" تعیین شده است. الشیشانی، حدود ۲ ماه قبل از پا...