جاری بودن عبادت در همه افعال اختیاری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم مطرح کرد؛

جاری بودن عبادت در همه افعال اختیاری

آیت الله میر باقری گفت: پرستش خدای متعال و پذیرش الوهیت او در همه عرصه هایی که ما اختیار داریم جاری است. یعنی هر کجا اختیار ما عمل می کند باید خدا را بپرستیم. به گزارش پرس شیعه؛ چهارمین جلسه از سلسله نشست های تبیین گفتمان...