کتاب «جان شیعه، اهل سنت» نقد و بررسی می شود

کتاب «جان شیعه، اهل سنت» نقد و بررسی می شود

رمان «جان شیعه، اهل سنت» نوشته فاطمه ولی نژاد روز سه شنبه ۱۳ مهر در فرهنگسرای تهران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ نشست نقد و بررسی رمان «جان شیعه، اهل سنت» نوشته فاطمه ولی نژاد روز سه شنبه ۱۳ مهر در...