جلد شانزدهم فرهنگنامه کودک و نوجوان تا پایان سال منتشر می‌شود

جلد شانزدهم فرهنگنامه کودک و نوجوان تا پایان سال منتشر می‌شود

دبیر شورای کتاب کودک گفت: شانزدهمین جلد از فرهنگنامه کودک و نوجوان تا ۲۰ اسفندماه جاری منتشر می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این جلد از این دائره‌المعارف عمومی را پیش خرید کنند. به گزارش پرس شیعه؛ نوش‌آفرین انصاری...