مقابله با حجاب؛ محور دشمنی با فرهنگ اسلام یادداشت؛

مقابله با حجاب؛ محور دشمنی با فرهنگ اسلام

حضرت آیت الله صافی در نوشتاری با عنوان «مقابله با حجاب، محور دشمنی با فرهنگ اسلام» ضمن اشاره به اهمیت مسأله حجاب و مفاسد روشن اختلاط مردان و زنان، تاریخچه‌‌ای از عداوت دشمنان اسلام با فریضه‌ی حجاب را به اختصار بیان و...