بارکد فیلمی خوش ساخت که متناسب فرهنگ ایرانی نیست

بارکد فیلمی خوش ساخت که متناسب فرهنگ ایرانی نیست

در این فیلم طبق آنچه که من در جشنواره فجر دیدیم شوخی های بسیاری وجود دارد که به هیچ وجه با فرهنگ ایرانی – اسلامی همخوان نیست به نحویکه می توان گفت خانواده ها نمی توانند فیلم را در سالن تماشا کنند. به گزارش پرس شیعه؛ «بار...