همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی برگزار می‌شود به همت دانشگاه مازندران؛

همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی برگزار می‌شود

دانشگاه مازندران همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی را در اردیبهشت ماه برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی به همت دانشگاه مازندران با محورهای مفاهیم فرهنگ صلح و دوستی، جایگاه صلح در آموزه های دینی،...