تأکید اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور بر توسعه راهیان نور و بهبود زیرساخت‌ها سردار ادیبی عنوان کرد

تأکید اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور بر توسعه راهیان نور و بهبود زیرساخت‌ها

دبیر ستاد راهیان نور کشور گفت: توسعه راهیان نور و بهبود وضعیت زیرساخت های عمومی و فرهنگی از جمله موارد مطرح شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور بود. به گزارش پرس شیعه، سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی...