حجت الاسلام غلامی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قدردانی کرد در پی برگزاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛

حجت الاسلام غلامی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قدردانی کرد

حجت الاسلام رضا غلامی رییس شورای سیاست گذاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی طی نامه ای از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به خاطر برگزاری هرچه بهتر هفته علمی تمدن نوین اسلامی قدردانی کرد. به گزارش پرس شیعه، هفته تمدن نوین...