خجند؛ شهر خوبان یادداشت مهمان؛

خجند؛ شهر خوبان

معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیداری از خجند در تاجیکستان، این شهر را به دلیل بسیاری از وجوه فرهنگی و مردمی‌اش یکی از ایرانی‌ترین شهرهای دنیا دانسته است. به گزارش پرس شیعه؛ عباس خامه‌ یار معاون...