نظام ولایت فقیه الگویی متفاوت و بی‌نظیر در میان نظام‌های دنیا است عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه:

نظام ولایت فقیه الگویی متفاوت و بی‌نظیر در میان نظام‌های دنیا است

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه گفت: نظام ولایت فقیه ارائه یک الگوی جدی در میان نظام‌های دیگر جهان است. به گزارش پرس شیعه، سید سجاد ایزدهی پیش از ظهر امروز در کرسی نقد مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی که در سالن...