دوره سطح سه حکمت اسلامی برگزار می شود به همت مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی؛

دوره سطح سه حکمت اسلامی برگزار می شود

مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی از میان طلاب واجد شرایط در دوره سطح سه حکمت اسلامی دانش پژوه می پذیرد. به گزارش پرس شیعه؛ دوره سطح سه حکمت اسلامی به همت مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی برگزار می شود. برخی از اهداف و راهبردهای دوره...