باید از زبان فرهنگ و هنر برای نمایش قدرت جهان اسلام استفاده کرد سردار وحیدی:

باید از زبان فرهنگ و هنر برای نمایش قدرت جهان اسلام استفاده کرد

رئیس مرکز راهبردی دفاعی گفت: زبان فرهنگ و هنر، زبانی بین‌المللی است که می‌تواند در جهت نمایش قدرت جهان اسلام به کار گرفته شود. به گزارش پرس شیعه؛ سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع و رئیس مرکز راهبردی دفاعی طی گفتگویی با...