نوشته هایی با برچسب "فرودگاه جده"

فرودگاه جده باز هم خبرساز شد

فرودگاه جده باز هم خبرساز شد

کارکنان فرودگاه جده عربستان، در محفظۀ چرخ‌های یک هواپیمای خطوط عربستانی "ناس"، جسد فردی سیاه‌پوست را پیدا کردند. به گزارش پرس شیعه؛ یک هواپیمای خطوط عربستانی "ناس" با شماره پرواز ۷۲۰۷، پس از انتقال شماری از حجاج به...

اقدامات ضد ایرانی رژیم سعودی

اقدامات ضد ایرانی رژیم سعودی

عربستان در یک سال گذشته، از ماجرای تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تا ماجرای منا و اعدام شیخ نمر و اکنون تصویب بیانیه ای علیه جمهوری اسلامی خصومت ذاتی خود را با جمهوری اسلامی به اثبات رسانده است. به گزارش پرس...