تهدید امنیتی در هواپیمای سعودی

تهدید امنیتی در هواپیمای سعودی

یک هواپیمای سعودی پس از گزارش خلبان درخصوص تهدید امنیتی، در فرودگاه پایتخت فیلیپین تحت کنترل قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ خلبان این هواپیما که از جده عازم مانیل بود، پیش از فرود به برج مراقبت فرودگاه مانیل درباره...