چرا پروازهای فرودگاه کلن ـ بن متوقف شد؟

چرا پروازهای فرودگاه کلن ـ بن متوقف شد؟

به دنبال وقوع حادثه امنیتی کلیه پرواز های فرودگاه کلن ـ بن متوقف و با اختلال مواجه شد. به گزارش پرس شیعه؛ رسانه‌ های آلمان روز دوشنبه، ۱۰ خرداد ماه (۳۰ مه) گزارش دادند که اداره کل پلیس آلمان همه پروازه‌ها از فرودگاه کلن...