فروشنده خون‌های آلوده استعفا داد

فروشنده خون‌های آلوده استعفا داد

لوران فابیوس کناره‌گیری خود را از سمت وزارت خارجه فرانسه تایید کرد. به گزارش پرس شیعه، فابیوس وزیر خارجه "پیشین" فرانسه در حالی دولت این کشور را ترک می کند که پرونده سوریه قطعا یکی از ناکامی های بزرگ دوران تصدی وی به...