انتقاد شدید از فروش اسلحه آلمانی به قطر و عربستان

انتقاد شدید از فروش اسلحه آلمانی به قطر و عربستان

دولت آلمان به دلیل افزایش صادرات سلاح درسال ۲۰۱۵ با انتقادهای شدید مخالفان خود روبرو شد. به گزارش پرس شیعه؛ مخالفان آلمانی این مساله را ناکامی سیاست دولت آلمان برای جلوگیری از فروش سلاح به مناطق بحران زده می...