بازار داعش، برای فروش اعضای بدن کجاست؟

بازار داعش، برای فروش اعضای بدن کجاست؟

گروه تروریستی داعش، برای فروش اعضای بدن سرقت شده، بازاری را برای خود ایجاد کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، پزشکان گروه تروریستی داعش اعضای بدن انسانها را در موصل به سرقت می برند. این گروه...