ساکنان کردستان عراق تاب ریاضت اقتصادی ندارند

ساکنان کردستان عراق تاب ریاضت اقتصادی ندارند

پس از اعلام برنامه محدودیت و ریاضت های اقتصادی مسئولان محلی کردستان عراق برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این اقلیم ، اعتراض بخش های مختلف کردستان را فرا گرفت. به گزارش پرس شیعه، اعتراض به ریاضت اقتصادی پیشمرگه های کرد را...