هژمونی فرهنگ غربی در عرصه رسانه حاکم است فرید الدین حداد عادل:

هژمونی فرهنگ غربی در عرصه رسانه حاکم است

استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رسانه در حجم وسیع خود غرب گراست که این هژمونی غربی در عرصه رسانه ها حاکم است. به گزارش پرس شیعه؛ نشست تخصصی ظرفیت های رسانه ای جهان اسلام با حضور فرید الدین حدادعادل، تحلیلگر سیاسی و استاد...