صدور مجوز بازجویی از مقامات ارشد افغانستان برای مبارزه با فساد رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد؛

صدور مجوز بازجویی از مقامات ارشد افغانستان برای مبارزه با فساد

رئیس جمهور افغانستان گفت: در راستای مبارزه با فساد به نیروهای ویژه مبارزه با جرائم افغانستان این اختیار داده شده تا فرمانداران، وزیران و مقام‌ های ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از « بی...