تصاویر جدیدی از فضا رسید توسط یک فضانورد؛

تصاویر جدیدی از فضا رسید

اسکات کلی فضانورد آمریکایی تعدادی از تصاویر فضایی را منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه، اسکات کلی، فضانورد آمریکایی ناسا، مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی که امروزه سر خط خبرهای فضایی جهان قرار گرفته است، تصاویر فضایی...