امام حسین(ع) آیینه تمام نماى فضیلت هاى الهى

امام حسین(ع) آیینه تمام نماى فضیلت هاى الهى

حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع) به گواه تاریخ، نه‌ تنها در قلوب‌ شیعیان‌ خود نفوذ کرد بلکه‌ فرق‌ غیر اسلامى‌ نیز او را انسانى‌ آزاد و آزاده‌ شناخته‌ و براى‌ آن‌ سرور آزادگان‌ امتیازات‌ خاصى‌ را قائل هستند. حضرت‌ امام‌...