درخواست فعالان اقتصادی ایران از رئیس‌جمهور سوئیس در گشایش روابط بانکی باید تسریع شود؛

درخواست فعالان اقتصادی ایران از رئیس‌جمهور سوئیس

رئیس اتاق ایران با بیان درخواست فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور سوئیس گفت: در گشایش روابط بانکی میان دو کشور باید تسریع شود. به گزارش پرس شیعه؛ محسن جلا‌ل‌پور در نشست تجاری ایران و سوئیس که با حضور رئیس‌جمهور سوئیس در...