فروشنده خاک مصر کناره‌ گیری کند

فروشنده خاک مصر کناره‌ گیری کند

فعالان سیاسی و حقوقی مصر از رئیس جمهوری این کشور به علت نادیده گرفتن تمامیت ارضی کشورشان انتقاد کرده و خواستار تظاهرات اعتراض آمیز در میدان التحریر شهر قاهره شدند . به گزارش پرس شیعه؛ در پی سخنرانی اخیر رئیس جمهور مصر...