اجازه نفوذ به وهابیت ندهیم ؛ فقر اجتماعی و فرهنگی از خطرناک ترین فقر ها است آیت الله مکارم در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:

اجازه نفوذ به وهابیت ندهیم ؛ فقر اجتماعی و فرهنگی از خطرناک ترین فقر ها است

 آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که نباید از حاشیه برخی شهرها از جمله مشهد غفلت کرد گفتند: متاسفانه اخبار خوبی در این زمینه شنیده نمی شود و تحرکات وهابی ها برای نفوذ در این مناطق بیشتر شده، به همین دلیل نباید نسبت به...