هیچ کس حق ندارد استقلال حوزه را نا دیده بگیرد حمایت حوزه های علمیه بحرین از بیانیه علما؛

هیچ کس حق ندارد استقلال حوزه را نا دیده بگیرد

استقلال حوزه های علمیه از اصول اساسی حوزه است که فقهای شیعه از زمان ائمه تا کنون بر آن تاکید کرده اند و هیچ کس حق ندارد این اصل را زیر پا بگذارد. به گزارش پرس شیعه؛ پس از تصمیم نظام آل خلیفه برای محدود ساختن فعالیت دینی و...